• مراسم اهدای جوایز دانش آموزان ممتاز نوبت اول سال تحصیلی 93-92
 • دانش آموزان قهرمان در مسابقات تکواندوی جهانی
 • کسب مقام اولی حمید رضا صدری در استان تهران
صفحه اصلی

 چشم اندازی از دبیرستان دور دوم توسعه به روایت تصویر


 • دبیرستان توسعه

 • اردوی مشهد مقدس 91

 • اردوی یزد 91

 • روز آتش نشانی (سال تحصیلی 93-92)

 • جلسه انتخابات انجمن اولیا مربیان سال 92

 • مراسم روز عرفه 92

 • اول مهر 1392

 • جلسه اولیای سال چهارم با مشاور (1)

 • تقدیر از دانش آموزان برگزیده آزمون های مرآت و قلم

 • جلسه ویژه اردوی نوروزی 93

 • مسابقات طناب کشی دهه فجر 92

 • بازدید دانش آموزان مدرسه پند از دبیرستان توسعه

 • اردوی مشهد 1393

 • تجلیل از دانش آموزان قهرمان در مسابقات تکواندو