اخبار سایت
آخرین اخبار
نقش اولیا در بهبود کیفیت یادگیری(دعوت نامه)
۲۲ / ۹ / ۱۳۹۴

.بداین وسیله به اولیای دانش آموزان سال چهارم اطلاع داده می شود تا در جلسه ی توجهی روز چهارشنبه مورخ 94/09/25 ساعت 15 حضور به هم رسانید
 مکان زمان  سخنران  موضوع جلسه 
سالن اجتماعات دبیرستان  چهارشنبه94/09/25  جناب آقای عبدالهیان(مشاور ارشد کانون فرهنگی آموزش)  نقش اولیا در بهبود کیفیت یادگیری